Vert.x jako platforma pro webové aplikaceUniverzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu

Michael Kutý
Bakalářská práce

Cíle práce

 • Popsat architekturu Vert.x a její výhody pro distribuované webové aplikace.
 • Srovnat s alternativními nástroji (Node.js)
  • Výkon
  • Možnosti
 • Představit možnosti škálování a vysoké dostupnosti.
 • Demonstrovat možnosti platformy na webové aplikaci.

Metodologie

 • Teoretická část výchází z oficiální dokumentace, odborných článků a z komunitních kanálů.
 • V rámci praktické části je vyvinuta a nasazena webová aplikace.

Architektura

Unicorn

Srovnání výkonu

Unicorn

Praktická ukázka

Unicorn

Závěry

 • Platformu Vert.x lze doporučit pro provoz škálovatelných webových aplikací.
 • Vert.x je mnohonásobně rychlejší než Node.js.
 • Vysokou dostupnost a škálování lze řešit již na aplikační úrovni.
 • Díky možnosti polyglot vývoje se zvyšuje BUS faktor aplikace.
 • Vert.x je vhodný pro vysokozátěžové aplikace.

Otázky

 • Jakou kombinaci platformy (Java, Scala, Ruby ...) s Vert.x by autor doporučoval pro vývoj typické webové aplikace ?

Praktická ukázka

Unicorn